Այգեհովիտի Արտաշես Վասիլյանի անվան միջնակարգ դպրոց

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 4_ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ 2017Թ.

posted by aygehovit in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 4_ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ 2017Թ.-ում

2018 բյուջեի նախագիծ

posted by aygehovit in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 բյուջեի նախագիծ-ում

2018 թ. բյուջեի նախնական տարբերակ

posted by aygehovit in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 թ. բյուջեի նախնական տարբերակ-ում

2017 թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

posted by aygehovit in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017 թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2017թ. 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն

posted by aygehovit in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017թ. 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն-ում

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ_2017

posted by aygehovit in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ_2017-ում

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

posted by aygehovit in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ-ում

2016թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

posted by aygehovit in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2016թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2016թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

posted by aygehovit in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2016թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2016թ. 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

posted by aygehovit in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2016թ. 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում